UX bij Divotion

by Martijn — 5 minutes

Architectuur, front-end development en User Interface & User Experience Design (UI/UX) zijn de expertise richtingen bij Divotion. front-end kennis is voor elke collega een must, maar daarnaast zijn Architectuur en UI/UX focusgebieden. We hebben een aantal collega’s met UX als main expertise, maar ook is het voor front-end developers belangrijk om kennis te hebben van dit vakgebied. We hebben opdrachten bij verschillende klanten en merken dat UX design op verschillende manieren is ingericht. Afgelopen week zaten we met de Divotion collega’s samen bij de UX focussessie. Met als doel, door discussie richting te geven aan het UX focusgebied door middel van de volgende vragen:

Wat versta jij onder UX en wat is je eigen aandeel daarin?

UX is niet alleen het makkelijk maken voor de gebruiker. Een applicatie moet ook plezier en een goed gevoel geven bij het gebruik, met zo min mogelijk frustratie. Bij UX hoort ook information architecture. Platform en domein kennis is nodig om goed te kunnen schakelen met business analisten en andere stakeholders. Verwachtingen van de gebruiker zijn belangrijk om rekening mee te houden. Hiervoor is kennis nodig van de bekende patronen die bestaan en die gebruikers kennen. Bekende patronen kunnen per platform verschillen. Daar dient ook rekening mee gehouden te worden. Als er geen standaard patronen bestaan voor het probleem dat je wilt oplossen, is het belangrijk om je af te vragen of de gekozen oplossing de beste is. Dan komen usability testen om de hoek kijken. Meerdere Divotion collega’s prijzen het boek van Donald Norman aan “The Design of Everyday Things”. Een prettig geschreven boek met veel inzichten over mental models en patronen. UX kan zelfs zo ver doorgetrokken worden door volledig te vertrouwen op standaard patronen die voortvloeien uit data science en statistiek. Maar je moet wel je uitkomsten uit de data blijven valideren. Het testen met gebruikers en A/B testen is daarin belangrijk. Dit kan deels geautomatiseerd, bijvoorbeeld zoals Amazon dit doet.

UX moet de mens dienen. We zijn ook verantwoordelijk voor de mensen die onze software gebruiken op de lange termijn. Als UX wordt ingezet voor maximale monetization dient dit niet de gebruiker op de lange termijn. Een voorbeeld hiervan zijn applicaties die afhakenlijk zijn van reclame inkomsten, zoals Instagram. Is het voor de eindgebruiker belangrijker om leuke foto's van vrienden te zien, of is het eindeloos blijven doorscrollen belangrijker? Hier ligt ook een verantwoordelijkheid van UX om daar ethisch verantwoord mee om te gaan.

UX zou iets van front-end moeten kennen en andersom. Je moet elkaar vrij kunnen laten in ontwerp en implementatie, maar als je elkaars vocabulair begrijpt kan je beter samenwerken.

Hoe is de UX ingeregeld op je huidige opdracht en wat zou er beter kunnen?

We zijn vooral als front-end developers actief, er zijn collega’s die met Figma werken, maar vooral ter ondersteuning van UX-ers. Ondanks de grote klanten en opdrachten zijn er vaak weinig UX-ers werkzaam, waardoor agile werken bijna niet mogelijk is voor de UX afdeling. Hierdoor zie je dat teams vaak hun eigen ding doen. Als front-enders moeten we hierop inspringen om de consistentie te waarborgen en kritisch te blijven op designs en design systems. We zien ook nog eens dat het ownership van een design systems ontbreekt, waardoor de kracht ervan verloren gaat.

Als front-ender is het belangrijk om de connectie met UX te hebben en vaak samen te komen, omdat Agile werken ook belangrijk is voor UX. Vaak worden te grote stukken nog over de muur gegooid. We zien dat als er weinig UX-ers in het bedrijf werken het moeilijk is om aan het grote plaatje te werken.

Goede UX is het belangrijkste wat er is voor een bedrijf, het moet leidend zijn. Vooral als het een competitief product betreft. Ook voor software dat intern wordt gebruikt is het belangrijk dat het makkelijk werkt. Een interne medewerker die software gebruikt moet hiervoor vaak ingewerkt worden. Als je een aantal dagen van dit onboarding proces kan afkrijgen is het bijvoorbeeld ook toegevoegde waarde om een goede UX te realiseren. Je moet wel kunnen meten dat het waardevol is, anders wordt het niet serieus genomen en kan je het moeilijk op waarde schatten.

Welke onderwerpen zie jij graag terug in de UX focussessie en wat zijn persoonlijke ontwikkeldoelen?

Er is voornamelijk interesse in het snijvlak tussen UX en front-end. Wat zijn de tools die we nodig hebben om goed samen te kunnen werken en elkaar te begrijpen. We hebben ook als front-enders bepaalde tooling zoals RUM (Real User Monitoring) waarmee we UX-ers kunnen helpen. Basisconcepten en best practices zijn belangrijk om te kennen. Ook is design software met name Figma interessant, daar blijven ook nieuwe features bijkomen die het maken en onderhouden van design systems makkelijker maakt. Echt UX gerelateerde methodieken zijn ook interessant om te verkennen, maar dan met bijvoorbeeld externe sprekers, of collega’s die bij ons op de opdracht zitten. Het is fijn om een compleet beeld van het vakgebied te hebben zodat we ook onze klanten kunnen adviseren en helpen het UX proces te blijven verbeteren..

Vervolg

Het was een goede discussie, en als je vragen stelt komen er - als zo vaak nog meer vragen bij. We hebben de komende UX focus sessies om invulling te geven aan: Wat zijn nou de best practices, hoe kan UX in het agile proces betrokken worden en hoe waarborg je als front-enders en UX’ers consistentie in ontwerp en implementatie.

meerdivotion

Cases

Blogs

Event